Kontakt

ekVälkommen att kontakta oss!

Naturskyddsföreningen Stockholms län samordnar nätverket och du kan kontakta Beatrice Sundberg, beatrice.sundberg@naturskyddsforeningen.se. Eller ta kontakt med någon av organisationerna som redan är med i nätverket. Du hittar listan här.