Nätverket Ny Grön Stad

Ny Grön stad är ett nätverk för föreningar och andra sammanslutningar som jobbar för att bevara viktiga grönytor i Stockholmsregionen. Vi samarbetar i frågor om exploatering, byter erfarenheter och peppar varandra.

Välkommen att vara med!