Arkiv

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Här finns information från tidigare aktiviteter inom Ny Grön Stad.
Här finns också äldre skrivelser från deltagare i nätverket.

Seminarium / Debatt och panelsamtal den 22 april 2014 i ABF-huset
”Förtätning till vilket pris? – Stockholm står inför en radikal förändring”
Här hittar du affischen!

Dokument

Presentationer från den 17 november 2012:
– Den gröna juridiken – Viveca Ring, jurist
 Hur når man ut i media? – Karin Schmidt, kommunikatör